LỢI THẾ CỦA KHÁCH HÀNG KHI LỰA CHỌN GÓI COMBO INTERNET VÀ TRUYỀN HÌNH FPT