HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÍNH NĂNG XEM LẠI CỦA TRUYỀN HÌNH FPT.